top of page

Kích thước: 230(9")X22mm
Chiều rộng lưỡi: 7,5mm (20/T)

TAC2132303 - Đĩa Cắt Gạch Có Phủ Hợp Kim Nhân Tạo (9")

bottom of page