top of page

Kích thước: 125(5")X22mm
Chiều rộng lưỡi: 7,5mm (100/T)

TAC2131253 - Đĩa Cắt Gạch Có Phủ Hợp Kim Nhân Tạo (5")

bottom of page