top of page

Đường kính: 114mm

Cốt:20 mm, kèm theo 1 long đền 16mm,
Độ rộng hợp kim: 10mm, Độ dày lưỡi: 1mm
Có phần gồ lên.

Dùng để cắt ngói, gốm, đá, gạch, đá cẩm thạch,

Không cắt được gạch men (kính nano),  

100/T

TAC2131157HT-2 - Đĩa Cắt Siêu Mỏng 114mm

bottom of page