top of page

Kích thước: 100 (4 ") X16mm
Chiều rộng lưỡi: 7,5mm (100/T)

TAC2131003 - Đĩa Cắt Gạch Có Phủ Hợp Kim Nhân Tạo (4")

bottom of page