top of page

Kích thước: 230(9")X22mm
Chiều rộng lưỡi: 5 mm

TAC2122303 - Đĩa Cắt Gạch ƯỚT Có Phủ Hợp Kim Nhân Tạo (9")

bottom of page