top of page

Kích thước lưỡi: 200(8")X 25.4mm,

Độ dày lưỡi: 5mm, đóng gói trong họp màu.

Đĩa cắt sử dụng cho máy cắt gạch bàn TS6082001 . 20C/T

TAC2122003 - Đĩa Cắt Gạch ƯỚT Có Phủ Hợp Kim Nhân Tạo (8")

bottom of page