top of page

Kích thước: 180(7")X22mm
Chiều rộng lưỡi: 5 mm

TAC2121803 - Đĩa Cắt Gạch ƯỚT Có Phủ Hợp Kim Nhân Tạo (7")

bottom of page