top of page

Kích thước: 115(4-1/2")X22 mm
Chiều rộng lưỡi: 5 mm

TAC2121153 - Đĩa Cắt Gạch ƯỚT Có Phủ Hợp Kim Nhân Tạo (4-1/2")

bottom of page