top of page

Kích thước: 100(4")X16mm
Chiều rộng lưỡi: 5mm

TAC2121003 - Đĩa Cắt Gạch ƯỚT Có Phủ Hợp Kim Nhân Tạo (4")

bottom of page