top of page

Kích thước: 230 (9")X22mm
Chiều rộng lưỡi: 7,5mm

TAC2112303 - Đĩa Cắt Gạch KHÔ Có Phủ Hợp Kim Nhân Tạo (9")

bottom of page