top of page

Kích thước:180(7")X22mm
Chiều rộng lưỡi: 7,5mm

TAC2111803 - Đĩa Cắt Gạch KHÔ Có Phủ Hợp Kim Nhân Tạo (7")

bottom of page