top of page

Kích lưỡi lưỡi: 115X20mm.

Độ rộng hợp kim:15mm
Ép nóng. Kèm theo 1 long đền 16mm,
Đóng gói trong vĩ nhựa. 100/T

TAC2111161 - Đĩa Cắt Siêu Mỏng 115mm

bottom of page