top of page

Kích thước đĩa: 110(4 3/8")X20mm,

Độ rộng hợp kim: 7.5mm, đóng gói trong họp giấy

TAC2111103 - Đĩa Cắt Gạch KHÔ Có Phủ Hợp Kim Nhân Tạo (4-3/8")

bottom of page