top of page

Kích thước đĩa: 100(4")X20mm,

Độ rộng hợp kim: 7.5mm, đóng gói trong họp giấy

TAC2111003-1 - Đĩa Cắt Gạch KHÔ Có Phủ Hợp Kim Nhân Tạo (4" -20mm)

bottom of page