top of page

Kích thước: 100(4")X16mm
Chiều rộng lưỡi: 7,5mm

TAC2111003 - Đĩa Cắt Gạch KHÔ Có Phủ Hợp Kim Nhân Tạo (4" -16mm)

bottom of page