top of page

Bộ 5 mũi khoan bê tông  đuôi gài

Size:

6X110mm,

8X110mm,

10X110mm,

10X160mm,

12X160mm
(30/T)

TAC190501 - Bộ 5 Mũi Khoan Bê Tông Đuôi Gài

bottom of page