top of page

Size: SL6.0*1.0, 50mm, 10 cái/ bộ,

Chất liệu bằng thép công nghiệp S2

TAC16SL423 - Mũi Bắt Vít Vĩ Nhựa

bottom of page