top of page

Size: SL6.0*1.0, 25mm,

20 cái/ bộ,

Chất liệu bằng thép công nghiệp S2

TAC16SL413 - Mũi Bắt Vít Vĩ Nhựa

bottom of page