top of page

Size: PZ2, 25mm;  

20 cái/ bộ,

Chất liệu bằng thép công nghiệp S2, mạ niken từ tính

TAC16PZ213 - Mũi Bắt Vít Vĩ Nhựa

bottom of page