top of page

Size: PH2, 50mm,

10 cái/ bộ,

Chất liệu bằng thép công nghiệp S2

TAC16PH223 - Mũi Bắt Vít Vĩ Nhựa

bottom of page