top of page

Size: PH2, 25mm;  

20 cái/ bộ;

Chất liệu bằng thép công nghiệp S2

TAC16PH213 - Mũi Bắt Vít Vĩ Nhựa

bottom of page