top of page

PH2+PH2,45mm,10 cái/bộ,

Thép công nghiệp S2, 2 đầu mũi vít,

Đóng gói trong họp nhựa - 100bộ/T

TAC16PH203IM - Mũi Siết Vít Hai Đầu

bottom of page