top of page

Size: 17x280mm, nhọn, phù hợp sử dụng cho model: TH213006 - (50/T)

TAC153171 - Mũi Đục Nhọn Đuôi Lục Giác 17 x 280

bottom of page