top of page

Size: 30X 410mm

Nhọn; phù hợp sử dụng cho model TOTAL: TH215451,TH217451 (10/T)

TAC1531301 - Mũi Đục Nhọn Đuôi Lục Giác 30 x 410

bottom of page