top of page

Đường kính mũi: 10mm, Tổng chiều dài mũi: 133mm,

Chiều dài sử dụng: 87mm, đóng gói trong vĩ nhựa giấy

TAC131001 - Mũi Khoan Gỗ 10mm

bottom of page