Size:43, đế giày có lót tấm thép chống va chạm đinh sắt,

chống tĩnh điện và chống rung- 6/T

SSH12S1P.43 - Giày bảo hộ