Áp suất hoạt động: 6-8 bar,

Đường kính trong của
ống khí: 8mm,

khả năng chứa đinh: 200 cái,

Loại đinh: đinh phẳng, đinh ốc, đinh trơn.

Kích thước đinh: 45-70mm (đường kính: 2.3-2.9mm).

Trọng lượng: 3.6 kg

SÚNG BẮN ĐINH CUỘN DÙNG HƠI