top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 2200W,

Tốc độ không tải: 9000-23000rpm;

mũi phay 6,8,12mm,

khả năng phay: 0-60 mm,

có thể điều chỉnh tốc độ,

kèm mũi phay: 6,8,12mm và 1 bộ phụ kiện,

đóng gói trong hộp màu.
TL: 7.4 kg

RT22001 - Máy phay gỗ

bottom of page