top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 130W,

Tốc độ không tải: 10000-32000 v/p;

Kích thước cốt mài: 3.2mm;  

Tốc độ có thể điều chỉnh,

Kèm theo 52 phụ kiện và 1 dây nối dẻo có tính đàn hồi tốt;

Đóng gói trong hộp nhựa BMC. TL: 1.6 kg

MG1308 (MG1309)- Máy mài khuôn mini

bottom of page