top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 1400 W,

Tốc độ không tải: 13000 v/p;

Đường kính lưỡi cắt: 110 mm x 20 mm;  

Khả năng cắt tối đa: 34 mm;

điều chỉnh cắt sâu;  

đóng gói trong hộp màu. TL: 3.5 kg

MC14008 - Máy cắt đá

bottom of page