Motor: 5.0HP,

Công suất 3750W,

Kích thước bình trụ: 48mm x 1 mm,

Dung tích chứa: 50L,

Tốc dộ không tải: 2860lần/phút,

Áp suất tối đa: 0.8Mpa (116psi),

TL: 40kg.

Kích thước máy: 78 x 37 x 65cm

MÁY NÉN KHÍ CÓ DẦU