Motor: 2.5HP,

Công suất 2000W,

Kích thước bình trụ: 47mm x 1mm,

Dung tích chứa: 24L,

Tốc dộ không tải: 2860lần/phút,

TL 20kg.

Kích thước máy: 54 x 26 x 58.5cm

MÁY NÉN KHÍ CÓ DẦU