Dung lượng pin 12V/1.5Ah x2,

Đường kính mũi siết tối đa: 6.5 mm

Tốc độ không tải: 0-800 v/p,

đk đầu khoan tối đa: 10 mm,

Khả năng khoan thép: 10 mm - khoan gỗ: 25mm - t.lg: 1.0 kg

MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN