Dung lượng pin 12V/2.0Ah x 2,

đk siết tối đa: 7mm,

tốc độ không tải 0-700 v/p,

khả năng khoan tối đa gồm khoan sắt: 10mm - khoan gỗ: 20m,

trọng lượng: 1.0 kg.

MÁY KHOAN DÙNG PIN