Dung lượng pin: 12V/2.0 Ahx2,

đường kính mũi siết
tối đa: 7mm, đầu khoan tối đa: 10mm,

Lực xoắn tối đa: 30Nm, thiết lập moomen xoắn: 16+1,

tốc độ không tải ở mức thấp: 0-400 v/p, mức cao: 0- 1500v/p,

khả năng khoan tối đa gồm khoan sắt : 10mm, khoang gỗ 20mm, TL: 1.1 kg

MÁY KHOAN DÙNG PIN