top of page

Dung lượng pin 12V/1.5Ah x2,
Đường kính mũi khoan: 6mm,
Khoan thép Ø10 mm, khoan gỗ Ø20mm,
Tốc độ không tải- mức cao: 0-1400 v/p, mức thấp: 0-350 v/p,
Trọng lượng 1.1 kg

MÁY KHOAN DÙNG PIN

    bottom of page