top of page

Dung lượng pin 18V/4.0Ah x2,
khả năng khoan tối đa: 13mm, đk mũi vít tối đa: 10mm,
Lượng thông (xả) hơi/phút:0-36000,
đk khoan tối đa gồm khoan sắt: 13mm, khoan gỗ: 38mm,
tốc độ không tải của nhông 1: 0-400 v/p, nhông 2: 0-2000 v/p,
trọng lượng: 2.2 kg

MÁY KHOAN BÊTÔNG DÙNG PIN

    bottom of page