Dung lượng pin 18V/4.0Ah x 2,

khả năng khoan tối đa gồm khoan sắt: 12mm, khoan gỗ: 28mm,

khoan bê tông: 24mm, tần số đập:0-4900 (../p),  

tốc độ không tải tối đa: 0-1100 v/p,

trọng lượng: 3.1 kg.

MÁY KHOAN BÊ TÔNG DÙNG PIN