Công suất: 1500W,

Tốc độ không tải: 0-305 v/p,

Khả năng khoan tối đa: 45mm,

Trọng lượng: 8.2 kg

MÁY KHOAN (ĐỤC)