Công suất: 960W,

Tốc độ không tải: 1000 v/p,

Khả năng khoan tối đa: 30mm,

Trọng lượng: 5.0 kg.

MÁY KHOAN (ĐỤC)