Dung lượng pin 12V/2Ah ,

Áp suất không khí: 1.8kpa,

Sử dụng liện tục trong 30p,

Tốc độ hút bụi tối đa: 1.2m3/p, mức thấp: 350v/p,

Khả năng chứa: 600ml,

Trọng lượng: 0.9kg

MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN