Cs: 550 W,

kích thước giấy nhám 30 x 533 mm,

điện áp sử dụng 220V- 50Hz,

tốc độ cuốn: 3.3-16.6 m/s,

TL 2.1  kg

MÁY CHÀ NHÁM