Dung lượng pin 12V/1.5Ah x 2,

Sự dao động: 5000-20000,

Tốc độ thay đổi của nhông: 2-4-6-8-10-12,

Tốc độ không tải: 0-3000 v/p, t.lg 0.95 kg

MÁY CẮT GỌC ĐA NĂNG DÙNG PIN