Dung lượng pin 12V/1.5Ah x2,

Chiều dài lưỡi cưa: 14.5 mm,

Khả năng cưa sâu gồm kim loại: 8mm và gỗ: 65mm,

Tốc độ:0-3000 (v/p),  

Không tải:  t.lg: 1.2 kg

MÁY CƯA KIẾM LƯỠI CONG DÙNG PIN