Công suất 550 W, điện áp sử dụng 220V- 50Hz,  TL5.8 kg 

( kèm theo lưỡi bấm ống đường kính: 20 mm & 25 mm)

MÁY BẤM NỐI ỐNG KIM LOẠI