Điốt lade: 635 (nm),

Điốt lade trung tâm: 650 (mm),

Độ chính xác ở cực điểm: 5mm±1mm,

Độ chính xác của sự bằng phẳng: 5mm±1mm,

Độ rộng của tuyến lade:2mm tại k/c của 5m, c/s cung cấp: 3X1.5LVR6(AA) \

Nhiệt độ làm việc: -10oC~40oC,

Hạng (loại) lade: 2, tlg:1.0kg

MÁY ĐO MỨC CÂN BẰNG TIA LASER ĐỎ