Điốt lade: 635 (nm),

Đường kính phạm vi đo: 20m,

Mức điều chỉnh tự động: ≤4S,

Độ chính xác sự bằng phẳng: 5mm±1mm, c/s cung cấp: 4X1.5LVR6(AA)

Nhiệt độ làm việc: -5oC~40oC,

Nhiệt độ lưu trữ: 20oC~70oC

Hạng (loại) lade: 2,

Trọng lượng :1.0kg

MÁY ĐO MỨC CÂN BẰNG TIA LASER