Phạm vi đo từ 0.05 -80m;

Độ chính xác của phép đo: +/-1.5;

Ngắt tự động: 180s;

Thông số kỹ thuật của pin: 2x 1.5V(AAA);

Nhiệt độ làm việc: 0oC- 40oC;

Nhiệt độ lưu trữ: -25oC- 70oC;

Kích thước của sp: 116x54x30, tlg: 155g

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER