GỒM CÁC LOẠI:

LC đa năng tím

LC đa năng vàng

LC Ướt Khô dày 1T

LC Ướt Khô mỏng 1T

LC Ướt Khô 1.2T

LC Ướt Khô 1.5T

LC Ướt Khô 1.8T

LC Ướt Khô 2.3T

LC Ướt Khô 2.3T

 

LƯỠI CẮT GẠCH, ĐÁ, BÊ TÔNG