GỒM CÁC SIZE:

2T, 2.5T, 3T, 3.5T, 4T, 4.5T, 5T, 6T

LƯỠI BÀO LIÊN HỢP ĐỨC (MÀU XANH DƯƠNG)